Nyheiter:

Ny film i filmgalleriet

Meny:

- Framside

- Filmgalleri

- Bildegalleri

- Fraksjonar

- Transport

- Vinter-
--
vedlikehald

- Maskinpark

- Mobil-
--knusing

- Kontakt oss

Transport:

 

 

Vi utfører massetransport med tippbil og tippsemi. Vi kan også strø-gruse dersom kunden ønskjer det.

Vi utfører også transport med maskinsemi, - for det meste maskiner og utstyr men også meir spesielle ting som, bygningsdelar og stålkonstruksjonar, t.d. bruer, barnehagemodular, og mindre hus.