Nyheiter:

Ny film i filmgalleriet

Meny:

- Framside

- Filmgalleri

- Bildegalleri

- Fraksjonar

- Transport

- Vinter-
--
vedlikehald

- Maskinpark

- Mobil-
--knusing

- Kontakt oss

 

Stryn Pukk A.S vart etablert i 1991. Vi var det første firmaet som vart etablert i Svarstadsvingane- (no Stryn miljø- og næringspark)

Her disponerer selskapet eige steinbrot der vi produserer det meste frå sprengstein, murstein, pukk, singel, grus og strøsand. Vi sorterer også ut jord og matjord til bruk på grøntareal.

Knuse og sorteringsverka er mobile. Vi kan derfor ta på oss eksterne oppdrag. I tillegg driv vi med transport og utfører arbeid innan vegbygging og kommunaltekniske anlegg.

Vi vart gasellebedrift i 2008, 2009 og 2010

Her er ein link til NGU (Norges geologiske undersøkelse) med meir informasjon om oss.

Gasellediplom 2010Gaselle Stryn Pukk
Gasellediplom 2009Gaselle 2009
Gasellediplom 2008gaselle 2008