Nyheiter:

Ny film i filmgalleriet

Meny:

- Framside

- Filmgalleri

- Bildegalleri

- Fraksjonar

- Transport

- Vinter-
--
vedlikehald

- Maskinpark

- Mobil-
--knusing

- Kontakt oss

Fraksjonar:

Grus:

Status:

Info:

0-8
Bestillingsvare
Toppdekke for mindre vegar og plassar. Har god bindeevne og dannar ei fast og stabil overflate.
0-16
Lagervare
Toppdekke for vegar og plassar. Har god bindeevne og dannar ei fast og stabil overflate.
0-22
Bestillingsvare
Toppdekke/forkiling av pukk/bærelagsmasse
0-32

 

Lagervare

 

Grus med bærelagsegenskapar, -velegna til skogsbilvegar o.l. Kan nyttast på areal med mindre god overflate og bæreevne. Vert ofte nytta som underlag for toppdekke.
 

Singel:

8-11
Bestillingsvare
Som regel nytta som tunsingel.
8-16
Lagervare
Eigna som tunsingel og grøftesingel.
11-16
Lagervare
Eigna som tunsingel og grøftesingel.
16-22
Bestillingsvare
Nytta som grøftesingel. Gode dreneringsegenskapar. Nytta som underlag for betong plate/sole
   
 

Pukk:

 
 
32-64
Lagervare
Bærelag til plassar og vegar med lav fyllingshøgde. Lett å arbeide med.
64-100
Lagervare
Bærelag til plassar og vegar med høgare fylling. god dreneringsevne, er også velegna som bakfyll på murar og plassar som treng god drenering.
0-100
Lagervare
Bærelagsmasse spesielt for vegbygging.
   
 

Spesialmasser:

 
 
Plastringsstein
Lagervare
Stein som hindrar erosjon frå elv, sjø og vatn.
Sprengstein
Lagervare
Muringar
Lagervare
Stein til etablering av gråsteinmur.
Strøsand
Lagervare
Strøsand uten finstoff,
Kabelsand
Lagervare
Kabelsanden er tatt prøve av, og har blitt godkjend av Stryn Energi.
Settesand
Bestillingsvare
Sand som underlag for beleggningsstein
Fugesand
Lagervare
Nyttast til forkiling av beleggningsstein
Asfaltgrus Bestillingsvare
Nedknust asfalt frå vegar, blir brukt til toppdekke på vegar som alternativ til vanlig grus.
 

Jordmasser:

Sortert jord
Lagervare
Til dekking av skråningar. Til etablering av plenar og anna grønt areal.